CEES Coacht

Met jarenlange stevige ervaring op het gebied van Personal Coaching van medewerker tot MT, ondernemingsraad en directie, zetten wij deze ervaring, kennis en kunde graag in om jou te begeleiden met de investering in je eigen toekomst.

Geen mens is gelijk, dus is ook geen medewerker gelijk. De menselijke maat is daarom het uitgangspunt. Wij hanteren een heldere, transparante en gefaseerde aanpak. Door deze gefaseerde en persoonlijke aanpak is een maximaal resultaat gewaarborgd.

Tijdens het gehele traject krijg je alle tijd en aandacht van onze loopbaancoaches

Aan het begin van de loopbaancoaching stel jij vast wat jij wilt bereiken met loopbaancoaching. Tijdens de loopbaancoaching werken we aan het vergroten van je zelfbewustzijn, zodat je meer inzicht en begrip krijgt in je talenten, drijfveren, competenties en uitdaging. Zonder bezieling, wegnemen van belemmeringen en vergoten van jouw potentieel is er geen verandering in je loopbaan mogelijk.

Na een intakegesprek besteden we in een nader overeen te komen aantal sessies (gekoppeld aan een persoonlijk plan) aandacht aan de volgende vragen:

Wie ben ik?
De focus ligt hier op je persoonlijke eigenschappen: hoe kun je jezelf typeren? Hoe kijken anderen naar jou? Wat vind je belangrijk in werk en leven, wat zijn je persoonlijke drijfveren en waarden?

We gebruiken hierbij de Talent Motivatie Analyse als uitgangspunt. Om eventueel nog dieper inzicht te krijgen in de persoonlijkheid adviseren we in sommige gevallen ook om aanvullend een Big 5 Persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

Wat kan ik?
Hierbij breng je de vaardigheden/competenties, kwaliteiten en valkuilen in kaart. Ook maak je een persoonlijke SWOT analyse.

Wat wil ik?
Thema’s die hier behandeld worden zijn: Wat heb ik tot nu toe in mijn carrière gedaan? Wat was leuk, wat niet? En waarom niet?

En hoe kom ik daar dan?
Je stelt een persoonlijk plan van aanpak op, waarbij je realistische doelen stelt en wij jou helpen bij het vergroten van je zelfleiderschap: werkelijk resultaat boeken.