Doorstroom

De resultaten van uw organisatie worden beter wanneer de doelstellingen van uw medewerkers overeenkomen met die van de organisatie. Daarnaast bent u ook een aantrekkelijkere werkgever wanneer u uw medewerkers echt een loopbaan biedt en zijn de mensen die (on)gewenst de organisatie verlaten uw ambassadeurs bij relaties en potentiële nieuwe medewerkers.

CEES ondersteunt met het creëren of verbeteren van een structuur voor een bij uw organisatie passend doorstroom beleid. Waar instrumenten uit de HR cyclus zoals Strategische Personeelsplanning, Competentiemanagement, Performancemanagement, Talentmanagement en Employability tot de mogelijke antwoorden behoren. Deze instrumenten kunnen specifiek voor uw organisatie ontwikkeld en geïmplementeerd worden!

Met de CEES HR Monitor © helpen we u uw processen te optimaliseren, effectiever, efficiënter en gemakkelijk bereikbaar te maken, waarbij u digitaal over alle benodigde informatie omtrent uw medewerkers beschikt.

In het kader van Loopbaanontwikkeling kunnen we hier ook onder anders onze Persoonlijkheids-en Competentietesten inzetten, zodat u en uw medewerkers weten welke focus benodigd is. Ons motto in deze is:

“Ontwikkeling van het individu, is ontwikkeling van de organisatie”

Uitstroom

Volgens CEES is uitstroom óok een vorm van doorstroom, maar dan buiten de eigen organisatie. Vanuit dat perspectief biedt CEES ondersteuning bij trajecten waarbij mensen een heroriëntatie nodig hebben op de arbeidsmarkt naar aanleiding van eigen initiatief of noodzakelijk als gevolg van outplacement of (2e spoor) reïntegratie.

Deze loopbaanbegeleidings trajecten richten zich op individuen of groepen die binnen of buiten de organisatie een nieuwe toekomst moeten of willen gaan bouwen. Wij helpen hun om bedreigingen om te bouwen in kansen en geven houvast en ondersteuning om de toekomst zowel zakelijk als persoonlijk weer op de rit te krijgen en weer hun talenten in te kunnen zetten.