Strategie

Om uw organisatiedoelstellingen op de korte en de lange termijn te bereiken is het van belang om de juiste HR strategie en de juiste instrumenten in te zetten.

Kennis van de benodigde competenties en daarnaast structuur en zicht hebben op de reeds aanwezige en benodigde kwaliteiten van de medewerkers van vandaag en morgen zijn cruciaal om de uitdagingen het hoofd te bieden en te kunnen blijven ondernemen.

CEES ondersteunt en begeleidt u om die vertaalslag te maken, door uw huidige en gewenste ‘bedrijfsdemografie’ vast te leggen, de benodigde processen te implementeren en te borgen!

Wij maken uw huidige in- en doorstroom processen inzichtelijk, identificeren de verbeterpunten en implementeren deze samen met u. Bij deze aanpak staat sturing op gedrag en gedragsverandering centraal.

Ter ondersteuning hiervan heeft CEES online instrumenten beschikbaar (CEES Online Tools) die gekoppeld aan een plan van aanpak door CEES geïmplementeerd kunnen worden.