CEES Online Tools

Vanuit de vraag en de ervaringen uit het werkveld heeft onze IT afdeling samen met onze HR specialisten en samen met onze klanten de CEES Online HR Monitor ontwikkeld. Deze HR Monitor stelt organisaties in staat efficiënter en (kosten)effectiever te werken door uw specifieke HR cyclus te borgen en administratieve verlichting te bieden.

“what you see is what you use!”

…want de HR Monitor is laagdrempelig in gebruik en wórdt daarom ook gebruikt. Minder is meer… Minder kosten, meer resultaat!

Wij bieden hiermee een antwoord op veel bestaande goede oplossingen met een te brede toepasbaarheid en een te stevige handleiding. Deze prachtige instrumenten met dito prachtige investeringen en uitdagende implementaties zijn niet voor alle organisaties weggelegd. Wij kiezen voor een lage investering met een pragmatische aanpak. Beter een klein proces goed dan een groot proces niet.