CEES Test: Talent Motivatie Analyse (TMA)

Individuele- en Teamanalyse

De arbeidsmarkt verandert, het talent wordt schaars, we moeten langer doorwerken, er komt druk op personeelskosten en organisaties moeten zich opnieuw gaan richten en inrichten om de sneller optredende uitdagingen van heden en toekomst aan te kunnen.

Waar ligt de sleutel? Alhoewel het een cliché is om te zeggen, dat medewerkers het strategisch kapitaal van de onderneming zijn en de sleutel voor de toekomst vormen, slaan we hiermee nog steeds de spijker op de kop.

“Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.” Het is deze visie van waaruit wij talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen.De Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

De TMA Analyse gaat in op de veelal onbewuste drijfveren, deze zijn de basis van talenten, kwaliteiten, valkuilen en gedrag. Mensen die een TMA analyse hebben gedaan ervaren deze als: prettig, uitdagend en vooral kloppend! De TMA geeft inzicht en confronteert, maar gaat altijd uit van talenten en veroordeelt nooit. De inzichten in de drijfveren en talenten worden praktisch altijd door de persoon zelf herkend, ervaren en van hieruit geaccepteerd. De TMA analyse kijkt eerst naar de persoon en zijn aanwezige talenten en kwaliteiten en van hieruit naar geschiktheid of ontwikkelbaarheid binnen een functie.

Onze gecertificeerde specialisten gebruiken de TMA talent analyse voor selectie, assessment en persoonlijke ontwikkeling, coaching. Tevens kunnen zij middels Teamanalyse tools kijken naar de optimale samenstelling, aansturing en ontwikkeling van uw teams.

De Analyse geeft een uniek beeld op basis van 22 drijfveren. De rapportage geeft een haarscherp inzicht in de persoonlijkheid (emotionele balans, motieven, sociale talenten, beïnvloedende talenten, leidinggevende talenten en organisatorische talenten), sterkte/zwakte analyse (kwaliteiten en valkuilen), communicatie (te vermijden en effectief), ideale werkomgeving en ontwikkeling (management- en leerstijl). Met inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties.

De Analyse heeft een grote meerwaarde bovenop het CV van een sollicitant. Wat iemand in het verleden heeft gedaan, zegt immers niet altijd iets over wat iemand in de toekomst goed kan doen. Met persoonlijkheid samenhangende valkuilen en kwaliteiten zijn vaak meer bepalend voor het succes van iemand in een functie, dan inhoudelijke ervaring. De Analyse helpt om (dure) mismatches te voorkomen en optimaal rendement te halen uit de nieuwe medewerker.

Ook voor de zittende medewerkers is de Analyse een nuttig instrument. Niet alleen voor henzelf maar vooral ook voor de betreffende (lijn)managers. Ook al zitten mensen in een functie, het is bepaald geen gegeven dat ze daarin optimaal presteren. Talentgericht competentiemanagement is een aanpak die managers kan helpen om hun medewerkers meer op hun sterktes aan te sturen en daarmee de performance van een organisatie significant en structureel te verbeteren.

 

De TMA is uit te breiden met een Capaciteitenanalyse, een  Beroepskeuzetest, een 360⁰ feedback instrument en een Teamanalyse. Tevens heeft CEES een meer diepgaande Persoonlijkheidsanalyse, gebaseerd op de ‘Big 5’, in zijn pakket.