Visie

Aangezien de arbeidsmarkt verandert in samenstelling (demografisch) en in transparantie (meer doorzichtig) moeten de HR dienstverleners op een andere wijze hun diensten gaan verlenen, waarbij de werkelijke toegevoegde waarde van het bureau tot uiting komt tegen een vergoeding die meer recht doet aan de prijs/kwaliteit verhouding.

Tevens moeten organisaties bewuster worden van de arbeidsmarkt en de impact welke dat heeft op de interne organisatie en doelstellingen.

Vanuit deze perspectieven is het in onze markt innovatieve concept ontstaan, waarbij het vraagstuk van de klant en dit structureel oplossen centraal staan.

CEES wil zijn relaties helpen bij het realiseren van een gedegen beleid voor strategische personeelsplanning, waarbij betere bedrijfsresultaten kunnen worden gecombineerd met goed werkgeverschap. Onze visie is dat we onze klanten beter kunnen leren om zelf een goed in- en doorstroom beleid uit te voeren en hun organisatie hierop in te richten, dan dat we een adviesrapport presenteren of blijvend interim werk uit de handen blijven nemen. Uiteraard is de weg er naartoe in onderling overleg af te stemmen en zullen we u  waar nodig het werk uit handen nemen.

In dit kader een quote:

“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime”