Actielijst

Remind. Do

Actielijst

Vanuit de actielijst is het mogelijk om snel reminders en acties in te richten. Op een vooraf bepaald moment kan een herinnering voor een uit te voeren taak worden verzonden. HR afdelingen kunnen op deze manier bijvoorbeeld leidinggeveninzichden attenderen op acties – en snel inzien welke al zijn afgerond.

Afdelingen of project teams kunnen een actielijst ook delen om overzicht te creëren, inzicht te hebben in elkaars acties en snel werkzaamheden te verdelen. Leidinggevenden kunnen uiteraard ook voor hun medewerkers reminders of acties aanmaken. Dit kan op individueel, afdelings- en teamniveau!

  • Reminders aanmaken voor afdelingen, teams en individuele medewerkers
  • Geautomatiseerde berichten bij aanmaken, verlopen of afgerond
  • Geschikt om als persoonlijke actielijst te gebruiken
  • Lijsten zijn deelbaar binnen een (project)team voor gezamenlijk gebruik
  • Acties zijn volledig naar wens in te richten

We komen graag een demonstratie geven van onze software. Zien is geloven.

Onze andere modules

Hoor het eens van een ander

We zijn ontzettend trots op onze klanten, die dagelijks
veel plezier beleven aan het gebruik van onze software.

Laat van je horen.

We komen graag met je in gesprek om te zien of wij iets voor jouw organisatie kunnen betekenen. Kennismaken is altijd vrijblijvend. En wie weet waartoe het leidt!

Zo kom je met ons in contact